Graphic Design Studio, Utrecht, the Netherlands

 

Uitnodiging/Invitation


Programma/Program


December 2013

 

project

Een digitale uitnodiging met programma voor de leden van de NVBT.
opdrachtgever

NVBT, Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (onderdeel van de FVB, Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen).
tags

graphic design, digital design, communication
December 2013

 

project

A digital invitation with program for members NVBT.
client

NVBT, Dutch Association for Art Therapy (part of the FVB, Federation Section-therapeutic Professionals).
tags

graphic design, digital design, communication